Інформація про порядок замовлення навчальної літератури

Питання щодо комплектування фонду   бібліотеки КРЕ приймаються на основі замовлень від представників циклових комісій, з урахуванням списку рекомендованої літератури.

В бібліотеці розроблено спеціальний бланк замовлення навчальної літератури. Завантажити бланк заявки у форматі MS Word можна тут zayavka_KRE

Замовлення повинно бути засвідчено головою циклової комісії. У заявці на придбання навчальної літератури, крім автора, назви книги і її вихідних даних, потрібно вказати дисципліну, для вивчення якої необхідний даний підручник (посібник), а також кількість студентів, які вивчають цю дисципліну.

Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до кількості студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН №26 від 19.01.2006 р.):

  • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1(кн.):2(студ.);
  • цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1:2;
  • цикл фахових дисциплін – 1:1.
  • додаткова література – 1:5.1:5.

З 23 травня 2018 набрали чинності нові ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ впровадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) .
З умов зникли нормативи забезпечення підручниками, на які посилалися бібліотеки, а саме: “…2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів…”

За нових вимог до інформаційного забезпечення (за рівнем фахової передвищої освіти) ми бачимо  наявність бібліотеки та не менше двох різних найменувань фахових періодичних видань для кожної спеціальності.

  • Ліцензійні умови2Норматив забезпечення загальноосвітніми підручниками: 1 підручник на 1-го учня.
  • Норматив забезпечення художньою літературою (достатньо для забезпечення навчальної програми).
  • Норматив забезпечення довідковою літературою: 1 словник перекладний на 5-х учнів (з кожної іноземної мови) та по п’ять примірників кожного виду словника (тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою).
  • Забезпечення підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями на  рівні професійної освіти: 100 відсотків визначається з розрахунку не менш як один примірник на п’ять осіб.
  • Для вибіркових! навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній! формі (з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність!).

Шановні викладачі коледжу!

До вашої уваги web-сайти провідних видавництв та книготорговельних організацій України.

Радимо постійно переглядати прайс-листи з метою своєчасного забезпечення новою літературою навчальних дисциплін.    

Видавництва

Видавництво «Львівська політехніка»     Сучасний видавничо-поліграфічний комплекс. Видає та розповсюдження навчальну, наукову, довідкову, навчально-методичну літературу для вищих навчальних закладів України.    Забезпечує навчальний процес у Львівській політехніці підручниками, посібниками, монографіями, конспектами лекцій, довідниками, словниками, навчально-методичними матеріалами.Видавництво «Каравела» Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енкилопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.


Видавництво «Магнолія 2006»  Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енкилопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України


Видавництво «Алерта» Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.


Видавництво «Нова книга» Видавництво “НОВА КНИГА” активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України


Видавництво «BHV» “Видавнича група BHV” є одним з провідних видавництв, що випускають комп’ютерну і ділову літературу.


Видавництво «Центр навчальної лiтератури» – найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.


Видавництво “Академвидав”
Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.


Видавництво “ВИЩА ШКОЛА”
Видання підручників, навчальних посібників з усіх галузей знань для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, учнів коледжів та абітурієнтів.


Видавництво “Атолл”
Основний напрямок діяльності видавництва “Атол” – це видання наукової й учбово-методичної літератури.


Видавництво “Вікар”
Видавництво “Вікар” спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників з економіки, історії, філософії тощо.


Видавництво “Знання”
Товариство “Знання” — відома просвітницька громадська організація, заснована в 1948 році, мета якої — поширення у суспільстві наукових знань, досягнень національної та світової культури, активне сприяння духовному і соціальному розвиткові України.


Видавництво “Ранок”

Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів.

Видавництво “КАЛЬВАРІЯ”

Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій “Четвер”.


Видавництво “Либідь”
Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.. Близько 180 років  наполегливої творчої праці на книжковій ниві – це свідчення відданого служіння вітчизняній освіті й науці, утвердження та розвитку найкращих традицій університетського книговидання.


Видавництво “КОНДОР”
Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.


Видавництво “Літопис”
У нас одна мета – робити добру, якісну книжку.


Видавництво «Освіта України»

Основні напрямки видавничої діяльності “Освіта України” – випуск наукових і навчальних видань, художньої та галузевої літератури.


Видавництво “Просвіта”
Запорізьке видавництво “Просвіта”, спеціалізується на підготовці та виданні навчальної літератури – підручників, посібників для середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів України.

 


Видавництво “НОРА-ДРУК”
Науково-технічна та учбова література у галузі сільського господарства, медицини, економіки та педагогіки; художня та художньо-публіцистична література.


Видавництво “Основа”
Основа» – це сучасне підприємство, яке існує на книжковому ринку України вже деcять років. За цей час видано більш як 196 найменування книг загальним тиражем понад 1700 тисяч примірників.


Видавництво “Фоліо”
Видавництво “Фоліо” існує на книжковому ринку вже більше десяти років і є одним з потужних видавництв в Україні.


Видавництво “Дух і літера”
Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.


Видавництво “Юрінком Інтер”
Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.


Видавництво “Наукова думка”
Засноване наприкінці 1922 року видавництво “Наукова думка” Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства.


Видавництво «БаК»
Підручники та посібники для вузів


Видавничий дім “ПАНОРАМА”
Упродовж шести років видавництво посіло чільне місце на українському книжковому ринку, видало понад 100 найменувань книг різноманітного спрямування – довідкового, художнього, наукового, науково-популярного, навчального і дитячого.


Видавництво “Навчальна книга – Богдан” Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.


Видавництво «Підручники & Посібники» Видає навчально-методичну літературу для шкіл.