Культура спілкування та управління конфліктами в групі. Рекомендації викладачам

Джерело: НУБіП України

Науково-педагогічні працівники і студентська молодь під час навчального процесу стикаються з тими чи іншими видами конфліктів. Конфлікти можуть виникати, як в домашніх умовах, а саме, і в родинному колі. Час і надзвичайна ситуація випробовують наш психологічний стан і впливають на ефективність і продуктивність навчальної і повсякденної діяльності.

При цьому слово «конфлікт» у більшості з нас асоціюється з агресією, суперечками, загрозами, ворожістю тощо. 

Конфлікт – це зіткнення протилежно направлених цілей або способів їхнього досягнення, позицій, точок зору, інтересів чи переконань. Він може виникати як в свідомості однієї людини, так і між кількома особами чи групами осіб. У повсякденному студентському житті та в проектній діяльності людина так чи інакше зустрічається з конфліктами. 

Це можуть бути конфлікти між студентами, або між студентом та викладачем, студентами та батьками.

Вважається, що конфліктів краще уникати, або одразу ж розв’язувати. Але насправді, конфлікт є також і ресурсом, який допомагає переоцінювати ситуації та розвиватися, як окремій особистості, так і колективу.

Так, психолог – конфліктолог У. Лінкольн визначив два різновиди конфлікту з точки зору його впливу на нас – «корисний» та «негативний», провідними вченими конфліктологами визначено ознаки конфлікту, а саме:

Ознаки корисного впливу конфлікту:

– Він прискорює процес самоусвідомлення.

– Під його впливом проявляються, переусвідомлюються та затверджуються цінності учасників.

– Приводить до відкритого об’єднання однодумців або ж сприяє усвідомленню певної неформальної спільності (може виявити, що інші мають схожі інтереси та цілі – так виникають неформальні союзи).

– Допомагає безпечно й конструктивно проявити емоції, розрядити атмосферу в колективі; посуває на другий план несуттєві конфлікти.

– Сприяє розподілу пріоритетів.

– Звертає увагу на незадоволення/неприйняття певних ідей та на ті пропозиції, які потребують обговорень і доопрацювань.

– Стає поштовхом до появи нових або тісніших зв’язків/робочих контактів з іншими людьми та групами.

– Стимулює розробку способів і систем справедливого запобігання та розв’язання конфліктів

Ознаки негативного впливу конфлікту:

– Він загрожує заявленим інтересам сторін чи соціальній системі, яка забезпечує рівні права та стабільність.

– Перешкоджає швидкому здійсненню змін. Призводить до втрати підтримки головної ідеї, цілей тощо.

– Не дозволяє прийняти зважене рішення, натомість веде до швидких необдуманих дій.

– Підриває довіру людей одне до одного; викликає роз’єднання колективу.

– Має тенденцію до затягування, розширення та поглиблення.

– Кардинально міняє ключові пріоритети, що загрожує основним інтересам сторін.

Якщо в команді переважають конфлікти з негативним (деструктивним) впливом, вони можуть перекреслити всі хороші наміри студентів та перешкодити досягненню результатів.

Тому одна з важливих якостей досвідченого викладача – це вміння запобігати конфліктам або сприяти їхньому конструктивному вирішенню.

Запобіганню деструктивних конфліктів допомагає правильна організація групи, чіткий розподіл ролей та підтримка дружньої атмосфери.

Отже, які існують способи вирішення конфлікту, на думку фахівців, а саме:

– вирішення проблеми, що стала причиною його виникнення;

– компроміс, що базується на взаємних розумних поступках;

– поступове згладжування протиріч;

– відсторонення конфліктуючих від безпосереднього спілкування на певний час, повне припинення стосунків між ними.

– Якщо йдеться про втручання працівників правоохоронних органів у сімейно- побутовий конфлікт, доцільна така послідовність дій:

– роз’єднати конфліктуючих, ізолювати їх один від одного;

– вислухати конфліктуючих поодинці, щоб дати їм змогу виговоритися, знизити емоційну напруженість, а самому зробити попередні висновки. Слід пам’ятати, що одержана таким чином інформація надто експресивна та досить упереджена;

– з’ясувати думку свідків та інших зацікавлених осіб, зібрати додаткову інформацію про особливості особистості конфліктуючих, мотивацію їх поведінки та причини виникнення конфлікту;

– прийняти попереднє рішення про можливі шляхи вирішення конфлікту, пам’ятаючи при цьому, що не буває абсолютно правої та винуватої сторони;

– вислухати конфліктуючих уже в присутності один одного, скоректувати їх висловлювання та оголосити своє рішення;

– організувати спостереження за конфліктуючими протягом певного часу.

Джерело зображення

Це необхідно, бо їх поведінка у вашій присутності відрізняються від звичайної побутової, а негативні емоції та почуття інерційні і можуть зберігатися протягом тривалого часу. Особливу увагу слід приділити при цьому конфліктуючій стороні, яка більш неправа, і після стороннього втручання відчуває значний дискомфорт.

За порадами відомих науковців конфліктологів існують досить прості, але ефективні правила поведінки, за допомогою яких ви зможете попередити або не провокувати конфлікт:

– при поганому настрої чи в момент роздратування обмежте спілкування;

– якщо відчуваєте, що зустріч із людиною чи ситуація можуть викликати у вас роздратування, завчасно підготуйтесь до такого контакту;

– керуйтеся здоровим глуздом і завжди обирайте розумну лінію поведінки;

– ваші слова та дії мають бути правомірними і зрозумілими для оточуючих;

– не прагніть принизити співбесідника, бо в цьому випадку дуже велика ймовірність отримати зворотну реакцію;

–  не наполягайте на тому, чого людина безсумнівно не може виконати;

– розвивайте емпатію – здатність зрозуміти емоційний стан іншої людини за допомогою співпереживання; вміння прислухатися та відчути внутрішній світ іншого.

Якщо у групі переважають студенти з високим рівнем емпатії, вони створюють дружню атмосферу, що допомагає розв’язувати конфлікти конструктивно. І одне з завдань викладача – мотивувати студентів прислухатися до потреб інших членів групи, розвиваючи таким чином їхню здатність до емпатії.

Найбільш типова форма ексцесів, що сигналізують про конфлікт, – взаємна лайка, яка сама себе живить: різке слово викликає грубість у відповідь, докір – стимулює відповідну реакцію, але вже на іншому рівні, більш експресивно. Щоб не втягнутись у конфліктну ситуацію, будьте підкреслено спокійні: тримайтесь упевнено, говоріть стримано і владно, уникайте багатослів’я, дивіться співбесіднику в очі. Витримка не принижує вашого авторитету, а надто емоційна реакція – є демонстрацією слабкості та невпевненості у своїй правоті.

Методика психолога К. Томаса визначає, як той чи інший студент (або ж і сам викладач чи інші члени студентської громади ) реагує на конфлікт, та водночас допомагає краще зрозуміти, яка з реакцій буде більш прийнятною за тих чи інших обставин.

Так, Томас виділяє 5 стратегій поведінки у конфлікті: суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення та поступливість:

Конкуренція – це суперництво, відкрита боротьба та відстоювання своїх інтересів, хай навіть і за рахунок інтересів іншого.

Пристосування – зміна своєї позиції/поведінки, відмова від своїх інтересів на користь інтересів іншого.

Уникнення – свідома «втеча» від конфлікту, намагання вийти з ситуації, не вирішуючи її.

Компроміс – урегулювання протиріч шляхом взаємних поступок обох сторін.

Співробітництво – пошук рішення, яке б максимально задовольнило інтереси обох сторін.

Звісно, найбільш конструктивними способами поведінки в конфлікті є співробітництво та компроміс. Але інші стратегії поведінки також можуть бути доречними у певних ситуаціях.

Наприклад, якщо конфлікт уже розгорівся і є дуже болючим для учасників, краще обрати стратегію тимчасового уникнення. Тобто студенти мають розійтися, попередньо визначивши час, коли вони повернуться та в спокійнішій атмосфері вислухають аргументи одне одного.

Стратегія пристосування може бути доречною, коли існує певна вища мета/інтерес/ціль команди, заради якої варто поступитися своїми власними інтересами. Приклад ситуації: студент не задоволений своєю роллю в проекті (для спільного відеоролика потрібно заграти на скрипці), але окрім нього ніхто не може виконати цю функцію (більше ніхто не вміє грати на скрипці). Звісно, команда має придумати, як віддячити цьому студенту за його «жертовність», аби він відчув свою виняткову роль у досягненні спільної мети.

Також без ситуації «здорового суперництва» не обійтися тоді, коли у вас є дві чи кілька команд, або конкурс, де перемогти має найбільш здібний/швидкий/вмілий студент. Але, звісно, важливо, щоб усі учасники при цьому розуміли, що це – гра, а не «боротьба не на життя, а на смерть».

Завдяки спільному обговоренню конструктивних способів вирішення конфліктів, ваші студенти зможуть краще зрозуміти себе, свої сильні та слабкі сторони у конфлікті та працювати над самовдосконаленням. Крім того, вивчаючи природу конфлікту, студенти навчаються розуміти, що конфлікт – це не погане, а частіше навіть корисне явище, яке допомагає розвиватися та вдосконалювати роботу над проектом. Чим більше ви тренуєтеся у конструктивному розв’язуванні конфліктів, тим кращими командними гравцями стають ваші студенти.

БІБЛІОТЕКА ДФКР РЕКОМЕНДУЄ

Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навчально-методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М., Дацко О.В. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 200 с. – Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 01.08.2018 р.). -Матеріал посібника є складовою Комплекта освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та логічно поєднаний з електронним курсом «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», навчально- методичним посібником «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/ рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти». Програма розрахована на роботу зі здобувачами освіти закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно- технічної) освіти, позашкільної освіти віком 11-18 років (орієнтовно). Для здобувачів освіти – медіаторів однолітків, педагогічних, соціальних працівників, слухачів курсів установ післядипломної педагогічної освіти, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Посилання для онлайн користування курсом

http://course.la-strada.org.ua/story_html5.html

 1. Богінська, Лариса. Три аспекти спілкування / Л. Богінська // Методист. – 2017. – № 10. – С. 67-72. – Бібліогр. с. 72. – Бібліогр. с. 72
 2. Богінська, Лариса. Управління і партнерство. Роль адміністрації, педагогів, учнів та батьків у формуванні організаційної культури навчального закладу / Л. Богінська // Методист. – 2017. – № 2. – С. 53-57
 3. Бунєєв, Тарас. Спочатку було Слово… / Т. Бунєєв // Охорона праці. – 2019. – № 9 : 12-13. – ISSN 7437-7
 4. Галаєвська Людмила.Дотримання культури спілкування старшокласників у процесі створення жанрів ділового мовлення / Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2011. – N 8. – С. 33-37
 5. Дубовик Світлана. Культура спілкування як складник загальної культури школярів / Світлана Дубовик // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2012. – N 1. – С. 9-12
 6. Загальні правила спілкування з людьми з особливими потребами // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2017. – № 21-22(621-622). – С. 66
 7. Кронгауз, Максим. Етикет інтернет-спілкування. Як під впливом Інтернету змінюється мова, про нові правила етикету в спілкуванні та про культуру мовлення в цілому / М. Кронгауз // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – N 10. – С. 52-53. – ISSN 0205-47IX
 8. Ладона, Катерина. Формування культури спілкування в старшокласників на уроках української мови / Катерина Ладона // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2011. – N 8. – С. 9-14
 9. Методика діагностики оцінювання самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера // Методист. – 2016. – № 12. – С. 36
 10. Пасько, Катерина. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога / К. Пасько // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2017. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр. с. 76. – Бібліогр. с. 76
 11. Петрище, Вікторія. Усе залежить від тебе. Профілактика агресивної поведінки підлітків / В. Петрище // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2019. – № 5. – С. 56-58. – Бібліогр. с. 58. – Бібліогр. с. 58
 12. Подольська, Єлізавета. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів / Є. Подольська, Т. Подольська // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 64-69 : портр. – Бібліогр.с. 69. – Бібліогр.с. 69
 13. Рихтер, Віта. Психогігієна відносин, або Правила, що їх регулюють / В. Рихтер // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2019. – № 4. – С. 4-7
 14. Танська, Наталія. Культура спілкування по телефону та СМС-повідомлення / Н. Танська // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2016. – N 3. – С. 37-38. – Бібліогр. с. 38. – Бібліогр. с. 38
 15. Фандєєв, Олександр. Комунікація означає “з людьми” / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 26-29 : цв.ил. – ISSN 7437-7. -Розуміння основ комунікації корисне для всіх читачів журналу. Адже вміння спілкуватися й уникати конфліктних ситуацій є запорукою успіху у професії та особистому житті.
 16. Чабанюк Алла. Етика спілкування і культура мовлення. / Алла. Чабанюк // Виховна робота в навчальних закладах. – 2009. – Випуск 12. – с.  116.
 17. Экземпляры: всего:1 – ЧЗ(1)
 18. Булах, Марина. Вирішення конфліктів в освітньому середивщі. Психологічний клуб для старшокласників / М. Булах // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2017. – № 23-24(623-624). – С. 47-58. – Бібліогр.с. 58.
 19. Методика “Оцінювання психологічної атмосфери в колективі”// Методист. – 2016. – № 12. – С. 40-41.
 20. Методика “Експрес-діагностування поведінкового стилю в конфліктній ситуації”// Методист. – 2016. – № 12. – С. 50.
 21. Методика “Експрес-діагностика конфліктостійкості”// Методист. – 2016. – № 12. – С. 51.
 22. Методика “самооцінювання раціональної поведінки у конфлікті” // Методист. – 2016. – № 12. – С. 52
 23. Методика “Самооцінка конструктивної поведніки у конфлікті”// Методист. – 2016. – № 12. – С. 53.
 24. Методика “Експрес-оцінювання глибини конфлікту”/О.М. Бандурка, С.І. Бочарова, О.В. Землянська // Методист. – 2016. – № 12. – С. 54.
 25. Микитин, Т. П. Вирішуємо конфліктні ситуації/ Т. П. Микитин // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 55-61.
 26. Руденко, Аліна. Конфліктні ситуації в організації та шляхи їх вирішення/ А. Руденко // Фахова передвища освіта : Науково-методичний журнал. – 2019. – N 1(48). – С. 91-97. – Бібліогр. с. 97.
 27. Сергієнко, Ольга. Способи вирішення конфліктних ситуацій. Робота з педагогами. Заняття з елементами тренінгу. / О. Сергієнко // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2018. – № 19/20. – С. 34-36. – Бібліогр.с. 36. – Бібліогр.с. 36
 28. Ткачук, Вікторія. Конфлікт – загроза чи можливість…Батьківські збори у формі практичного заняття / В. Ткачук // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2018. – № 23/24. – С. 50-67. – Бібліогр. с. 56. – Бібліогр. с. 56
 29. Фандєєв, Олександр. Коли конфлікт є бажаним. / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2022. – № 8. – С. 32-35.- Як стримати конфлікти або повернути на користь спільній справ із напрацьовань науки конфліктології.
 30. Фандєєв, Олександр. Комунікація означає “з людьми”. О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 9-11
 31. Федор, О. Т. Конфлікти/ О. Т. Федор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2021. – N 5
 32. Шепета, Світлана. Виховання толерантності в людських відносинах, попередження конфліктних і стресових ситуацій/ С. Шепета // Виховна робота в технікумах, коледжах. Випуск 7. – 2007. -с. 155.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s