АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. АНТИПЛАГІАТ. МАТЕРІАЛИ ДО ВИХОВНОЇ ГОДИНИ

ЩО ТАКЕ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ?

Текст виховної години

Презентація

ПОНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»  – стаття 42 Закону України «Про освіту»

 Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну доброчесність як дотримання фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності, їх потрібно відстоювати, навіть зіткнувшись із тиском з боку інших чи відмінними поглядами. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги.

Для чого дотримуватися академічної доброчесності? Щоби довіряти професіоналам, до яких звертаємося. Це стосується будь-якої сфери.

Зараз світ глобалізований: щоби навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Забудьте такі слова як

 • Сесія
 • Борг
 • Перездача

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ В СВІТІ

 • академічна доброчесність
 • критичне мислення
 • вміння вчитися самостійно

АКАДЕМІЧНА  ДОБРОЧЕСНІСТЬ, це

         НЕ СПИСУВАТИ

         НЕ ПЛАГІЮВАТИ

         НЕ КУПУВАТИ ЧУЖІ РОБОТИ

Списати – все одно що вчинити злочин, шахрайство. Давайте поглянемо в англо-український словник, і ми побачимо що списування англійською буде “Cheating”. А тепер, давайте подивимося, як перекладається слово cheating на українську мову. Ви побачите безліч значень:шахрайство,брудна,неспортивна поведінка, зрада. Це слово дуже сильне і серйозне в англійській мові, на відміну від нашого.

НАСЛІДКИ  СПИСУВАННЯ В СВІТІ

 • викладач може просто не прийняти домашнє завдання або зовсім поставити «незадовільно»;
 • після першого випадку ви повністю завалите цей предмет, а також ризикуєте отримати в диплом позначку “Academic Dishonesty” (досл. Переклад – академічна нечесність), що вам закриє шлях в великі престижні компанії;
 • При повторному ж випадку списування – негайне виключення;
 • Більш того, це буде зберігатися в записах, і буде майже неможливо вступити в інший університет або коледж.

НЕ СПИСУЙТЕ, ПАНОВЕ СТУДЕНТИ!!!!!

Це називається ПЛАГІАТ

Українські студенти звикли просто копіювати реферат, або будь яку роботу з Інтернету і видавати за свою:

 • представити чужу роботу як власну,
 • вкрасти і видати (ідеї або слова іншого) як свої власні,
 • використати  чужі тексти без посилання на джерело,
 • Використати схему, зображення, відео або музичний фрагмент у вашій роботі , без отримання належного дозволу чи посилання на джерело,

 СПИСУВАННЯ І ПЛАГІАТ. НАСЛІДКИ У ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ:

 РЕПУТАЦІЯ

 • запис про спробу обдурити систему документується
 • майже неможливо вступити в інший університет або коледж
 • Закривається шлях у великі престижні компанії

ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ

 • автор, дізнавшись про те, що його робота не була належним чином процитована, може через суд спробувати відсудити компенсацію

Ви скажете: ТА НАВІЩО? НАМ ЦЯ МОРОКА НЕ  ПОТРІБНА!!!

УСЮДИ  ПОТРІБНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ, А НЕ ЛИШЕ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ.

Країни з високим рівнем академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

 А ЯК У НАС?

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:

…3) виконувати вимоги освітньої (наукової) прог рами (індивідуального навчального плану (за ная вності), дотримуючись академічної

доброчесності, та досягати визначених для відпов ідного рівня вищої освіти результатів навчання (стаття 63 Закону України «Про освіту»)

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань по точного        та підсумкового           контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальн их потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використ ані методики досліджень і джерела інформації

 Де знаходяться тексти дипломів?

У Репозитаріях вищих навчальних закладів збираються наукові статті, дисертації; магістерські, бакалаврські та інші дипломні роботи .

Саме на підставі доступу до Репозитаріїв надається можливість здійснити перевірку навчальних та наукових робіт на плагіат.

 Де перевірити роботу на плагіат?

 • Безкоштовна перевірка на плагіат у Unicheck до 200 слів. URL: https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-  checker-online
 • Edu-Birde Безкоштовна онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат. Для перевірки тексту потрібно його скопіювати та вставити у відповідне вікно, натиснути кнопку«перевірити» та зачекати на звіт. Можна також завантажити повністю весь документ. URL:  https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat
 • Plag.com.ua — – безкоштовний інструмент перевірки на плагіат для українських ВУЗів.Перевірка, де користувачі можуть отримати показники плагіату безкоштовно й за лічені секунди. Навіть для роботи на 100 сторінок. URL:  https://www.plag.com.ua/
 • Детально про плагіат та цитування: Перевірка на плагіат

 Порушники академічної доброчесності можуть бути притягнені до таких видів відповідальності:

викладачі та науковці:

 • відмова у присудженні або позбавлення наукового ступеню,
 • позбавлення права займати певні посади
 • відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 здобувачі освіти (студенти, учні)

 • повторне проходження оцінювання,
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми,
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання
 • (частина 5 статті 42 Закону України «Про освіту»)

ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАГІАТУ ПЕРЕДБАЧЕНО

 цивільну  та адміністративну відповідальність

 • У вигляді штрафу від десяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (неоподаткований мінімум для правопорушень у 2021 р складає :

Адміністративних – 17 грн. Кримінальних – 1196,5 грн.)

 За ст. 176 Кримінального Кодексу України

 • карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • або виправними роботами на строк до двох років,
 • або позбавленням волі на той самий строк,
 • з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення”

ТОМУ ДЛЯ ВАС

•          критичне мислення,

•          вміння вчитися самостійно

•          і академічна чесність (не списувати і не плагіювати) повинні стати головним правилом у процесі навчання

Бібліотека – шлях до академічної доброчесності. Бібліотека є тим місцем, де і студенти, і викладачі для своєї наукової, навчальної, виховної роботи знайдуть необхідну літературу: енциклопедії, словники, довідники, монографії та навчальні посібники, періодичні видання та ін. Бібліотекарі підкажуть, як і де знайти необхідну інформацію у пошукових мережах, як правильно оформити курсову, дипломну, наукову роботу, статтю тощо. https://librarycre.wordpress.com 

Як отримати допомогу бібліотеки ДФКР онлайн https://librarycre.wordpress.com/contact/

ВИСНОВКИ

 • Академічна доброчесність базується на чесності, довірі, мужності, повазі, відповідальності та справедливості. Мужність полягає у вмінні сказати собі “ні”, коли є можливість списати чи піти легшим шляхом. Це стосується не тільки учнів, а й учителів.

Основні принципи академічної доброчесності:

 • старанність, самостійність у навчанні;
 • відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок;
 • толерування думок інших, взаємоповага та підтримка;
 • гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним.

До порушень академічної доброчесності належать:

 • плагіат;
 • списування;
 • хабарництво;
 • фальсифікація результатів досліджень;
 • необ’єктивне оцінювання;
 • здавання іспитів підставними особами.

Наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності:

 • знецінення університетських дипломів у країні, невизнання їх за кордоном;
 • випускникам університетів важко влаштуватися на хорошу роботу, бо роботодавці не довіряють системі вищої освіти та закладам вищої освіти;
 • зниження якості медичного обслуговування;
 • стагнація науки, знецінення наукового потенціалу держави;
 • гальмування розвитку економіки;
 • країна втрачає авторитет у світі.

Чому академічна доброчесність важлива:

 • забезпечує довіру до результатів навчання;
 • передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;

Якщо учні списують чи дають списати комусь – розвиток неможливий.

 • забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу;

ДЖЕРЕЛО

http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist

Інфографіка, яка пояснює школярам, що таке академічна доброчесність і чому плагіат – це погано

Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP запустив серію інформативних відео «Короткі поради від SAIUP».

Рекомендуємо другий епізод – «Оформлення списків джерел. Цитування та посилання» від Світлани Чуканової, Ph.D., завідувачки сектору Наукової бібліотеки, координаторки Американської бібліотеки ім.В.Китастого в НаУКМА. Короткі поради стосовно «Оформлення списків джерел. Цитування та посилання» будуть корисні всім, , чия кваліфікаційна чи наукова робота (дипломна, дисертація, стаття тощо) уже на завершальному етапі, та потребує лише фінальної перевірки та впорядкування списків використаної літератури.


БІБЛІОТЕКА ДФКР РЕКОМЕНДУЄ
ВИКЛАДАЧАМ:
Онлайн-курс на EdEra “Академічна доброчесність для вчителів” (5 годин). У цьому курсі є розроблені конспекти уроків, методичні рекомендації та презентації.

Сайт та YouTube канал SAIUP –  тут можна знайти вебінари, рольові ігри, історії з життя про високопосадовців, які покинули роботу через плагіат.

Також дивіться антикорупційні інструменти, розроблені проєктом USAID_ВзаємоДія. З їхньою допомогою можна проводити заняття, щоби виховати в дітях принципи доброчесності та дотримання законів:

Більше про антикорупційні інструменти читайте на спеціальній сторінці.

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 20 ТРАВНЯ 2020 Р. № 1/9-263

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАКТИК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ 

КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК 

МІСІЯ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ У СПРИЯННІ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МІФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЧИ ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ? 

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ВЕБІНАРИ “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” Від проекту Проєкту SAIUP Академічна доброчесність https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLZWbvfmP-Z9F8XajOzEGYwE-oHnxnxZCZ


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА СТОСОВНО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Стаття 42 Закону України “Про освіту” присвячена академічній доброчесності.

Стаття 42. Академічна доброчесність

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 1. Порушенням академічної доброчесності вважається:
 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
 • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
 • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
 1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
 1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
 1. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
 1. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
 2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.
Реклама

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s