Матеріали до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка

 В дні перемог і в дні поразок
              В щасливі дні і в дні сумні
              Іду з дитинства до Тараса,
              Несу думки свої земні.
                       (Ю. Рибчинський)

Бібліотека рекомендує:

Українська література, Сценарії
Українська література, Позакласні заходи
Українська література, 11 клас, Матеріали до уроків
Українська література, 9 клас, Позакласні заходи

Публікації в журналі ” На урок

Приходь. Дивись. Читай

Виставка “Шевченковими стежками”

 1. В сім’ї вольній, новій: Шевченківський збірник/Упоряд.  О.М. Дмитренко. – К.: Рад. Письменник, 1984. – 310 с.
 2. Вічний як народ [Текст] : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навчальний посібник / Авт.-упоряд.: О. І. Руденко,Н.Б.Петренко. – Київ : Либідь, 1998. – 272 с.
 3. Дзюба, Іван Михайлович.Тарас Шевченко [Текст] / І. М. Дзюба ; ред. В. М. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2005. – 704 с. ; 19 см. – (Особистість і доба).
 4. Жур П.В. Шевченківський Київ/П.В. Жур. – К.: Дніпро, 1991
 5. Зайцев, Павло. Життя Тараса Шевченка [Текст] : монографія / П. Зайцев ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2004. – 480 с. : іл ; 20 см. – (Бібліотека українського раритету) (Бібліотека українознавства ; ч. 4).
 6. Кирилюк, Євген Прохорович. Тарас Шевченко: життя і творчість [Текст] : нелитературный текст / Є. П. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 266 с. ; 17 см. – (в тв. опр.)
 7. Кониський, О. Я.Тарас Шевченко-Грушівський [Текст] : хроніка його життя / О.Я. Кониський; Упоряд. В.Л. Смілянська. – К. : Дніпро, 1991. – 702 с.
 8. Красицький, Дмитро. Тарасові світанки [Текст] : повісті: Для серед. шк. віку / Д. Красицький. – 2-е вид., перероб. – Київ : Веселка, 1989. – 264 с. : ил.
 9. Паламарчук  Г.П. Нескорений Прометей: Творчість Шевченка-художника 1850-1857 років збірник біографічної інформації / Г. П. Паламарчук . – [б. м.] : Мистецтво, 1968. – 109 с  2 150 экз.
 10. Пророк (с. 47)//Луценко Д.О. Усе любов’ю зміряне до дна: Вибране/Д.О. Луценко. – К.: Криниця, 2005. – 608 с.; іл.. (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).
 11. Слово генія (с. 315-336)//Історія української культури/За загал.  Ред.. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 с
 12. Франко, Іван Якович. Шевченкознавчі студії [Текст] / І. Я. Франко; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. -472 с.
 13. Шевчук, Валерій Олександрович.Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури [Текст] / В. О. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1990. – 433 с. – (Цікаве літературознавство)
 14. Шевченко і світ: Літературно-критичні статті/Упоряд. Д,С. Наливайко. – К.: Дніпро, 1989.

 

 1. “…І Дніпро, і кручі…”. День перепоховання Тараса Шевченка // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 4. – С. 64-68
 2. Азьомов, Віктор. Ідейні координати шевченкового “Заповіту”: у пошуках повноти прочитання / В. Азьомов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2017. – N 2. – С. 49-52
 3. Азьомов, Віктор. Ідея назрілості національного поступу у вірші Тараса Шевченка “Ой три шляхи широкії…” / В. Азьомов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2018. – N 1. – С. 15-18. – Бібліогр. с. 18. – Бібліогр. с. 18
 4. Азьомов, Віктор. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка “Думка” (“Тече вода в синє море…”) / В. Азьомов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2018. – N 2. – С. 26-31. – Бібліогр. с. 31. – Бібліогр. с. 31
 5. Азьомов, Віктор. Родоцентричні первні поетичного світу Тараса Шевченка у вірші “У тієї Катерини хата на помості…” / В. Азьомов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2018. – N 3. – С. 34-37. – Бібліогр. с. 37. – Бібліогр. с. 37
 6. Арабески до збірки “Кобзар” // Шкільна бібліотека. – 2020. – № 2. – С. 35-41
 7. Бенюк Г.М. Використання творів Т.Г.Шевченка на уроках географії у 8 класі (Урок-інтелектуальна гра “Брейн-ринг”) / Г. М. Бенюк // Географія та економіка в сучасній школі : Науково методичний журнал. – 2018. – N 9. – С. 34. – ISSN
 8. Василенко О.Б. Тематика книжкових виставок / О. Б. Василенко // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 3. – С. 4 : фот.
 9. Вертій, Олексій. Тарас Шевченко в національній свідомості українців середини ХІХ – початку ХХ століть / О. Вертій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2017. – N 2. – С. 36-43. – Бібліогр. с. 42-43. – Бібліогр. с. 42-43
 10. Вертій, Олексій. У річищі ідейних протиборств: Тарас Шевченко в національній свідомості українців ХХ-ХХІ століть / О. Вертій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2017. – N 3. – С. 44-51. – Бібліогр. с. 50-51. – Бібліогр. с. 50-51
 11. Задорожній М.П. Мандрівка старовинним парком у Корсуні-Шевченківському / М. П. Задорожній // Географія та економіка в сучасній школі : Науково методичний журнал. – 2019. – N 9. – С. 44-48. – ISSN
 12. Кашуба, Євдокія. Мотив помсти як структуротвірний елемент художнього твору на прикладі повісті М. Гоголя “Страшна помста”, трагедії В. Шекспіра “Гамлет”, поеми Т.Шевченка “Варнак” / Є. Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – 2019. – N 5. – С. 7-9. – Бібліогр. с. 9. – ISSN 0205-47IX. – Бібліогр. с. 9
 13. Колешко Н.А. Т.Г Шевченко і Чернігівщина. / Н. А. Колешко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 2. – с.  93.
 14. Леськів О.С. Стежки творчості генія. = Сценарій бібліотечного заходу : Творчість Т.Г. Шевченка / О. С. Леськів // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 73-74
 15. Міненко Т.П. Вшановуємо пам’ять Тараса Шевченка / Т. П. Міненко // Шкільна бібліотека. – 2018. – № 2. – С. 3-5
 16. Маценко, Жанна. Духовність: невідомі погляди найвідоміших постатей. Тарас Шевченко та Іван Франко / Ж. Маценко // ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ”. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. – 2017. – № 21-22(621-622). – С. 18-19. – Бібліогр. с. 19. – Бібліогр. с. 19
 17. Опирієнко І.А. Мандри Тараса Київщиною : Сценарій бібліотечного заходу / І. А. Опирієнко // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 78-79
 18. Паустовський, Костянтин. Тарас Шевченко / К. Паустовський // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – N 3. – С. 43-49. – ISSN 0205-47IX
 19. Поміж двома світами. 6 грудня – 200 років від дня народження Якова Полонського – російського поета // Шкільна бібліотека. – 2019. – № 11. – С. 57-59
 20. Пшінка, Наталя. Двокрилля творчості Т. Шевченка (взаємодія вербальних і зорових образів) / Н. Пшінка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2017. – N 4. – С. 39-46. – Бібліогр. с. 46. – Бібліогр. с. 46
 21. Радчук, Віталій. Осягти Шевченка / В. Радчук // Всесвіт : Український журнал іноземної літератури. – 2017. – N 3/4. – С. 254-260. – ISSN 0320-8370
 22. Символ України. 205 років від дня народження Тараса Шевченка // Шкільна бібліотека. – 2019. – № 2. – С. 29-31
 23. Славинський Максим Шевченківські пам’ятні дні. / Максим Славинський // Шкільна бібліотека. – 2010. – №2. – с. 19.
 24. Тарасові музи. : очерки, эссе // Шкільна бібліотека. – 2009. – №   2. – с.  6
 25. Ушкалов, Леонід. Моя шевченківська енциклопедія / Л. Ушкалов // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 12. – С. 3-96 -Всім, хто поета цінує і хоче більше знати про його творчість та життя.
 26. Холоша, Тамара. Акценти Шевченкової біографії / Т. Холоша // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2019. – N 2. – С. 10-14. – Бібліогр. с. 14. – Бібліогр. с. 14
 27. Цікаві бувальщини із життя відомих українців // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 9. – С. 125-127
 28. Шевченко Т.Г. Сон: Уривок із поеми / Т. Г. Шевченко // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 6. – С. 50-54
 29. Якубовська, Марія. Тарас Шевченко “Катерина” – міфологічно-екзистенційне послання: перепрочитання / М. Якубовська // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – 2019. – N 5. – С. 16-19. – Бібліогр. с. 19. – Бібліогр. с. 19

 

Корисні сайти про Тараса Шевченко

Портал Шевченка
www.kobzar.ua
інтернет-ресурс де можете знайти на мапі світу всі шевченківські місця, музеї, пам’ятники.

Портал http://www.kobzar.info
www.kobzar.info
це корисний інтернет-ресурс де через призму Шевченківського віщого слова та на прикладі сторінок з його життя показати найвищу суть українського народу, у якій зібрано все – наша культура, мова, історія, звичаї та традиції; наша етика та естетика; національна філософія та духовність.

Енциклопедія життя і творчості Тараса Шевченка
www.t-shevchenko.name
Даний проект від сучасних шевченкознавців допоможе дати вичерпну інформацію про Тараса Шевченка: тексти творів, листи, фотогалереї,… Сайт онолюється, є новини.

Шевченківська енциклопедія
www.shevchcycl.kiev.ua
Eлектронна версія “Шевченківської енциклопедії” у чотирьох томах, яка нині готується Інститутом літератури НАНУ за участю шевченкознавців України, діаспори та країн близького і дальнього зарубіжжя.

Національний музей Тараса Шевченка
www.shevchenkomuseum.com.ua
Національний музей Тараса Шевченка зберігає, вивчає та пропагує поетичну та мистецьку спадщину Генія українського народу. Кожен, хто завітає до музею, побачить прижиттєві видання «Кобзаря», картини, малюнки та офорти, особисті речі Тараса Шевченка, архівні матеріали та рідкісні фотографії, картини українських та російських художників ХІХ–ХХ століть, старовинні меблі.

Історико-культурний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка»
www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua
Територіальний і духовний центр України – Черкащина – поєднав села Моринці, Шевченкове, Будище, Вільшану у Національний заповідник “Батьківщина Тараса Шевченка”. У цих середньонаддніпрянських селах із славною історією та могутнім духовним потенціалом пройшли дитячі роки Кобзаря українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Тарас Григорович Шевченко http://taras-shevchenko.in.ua/index.html Мета створення цього проекту — зібрати до купи як можна більше корисної інформаціїї про Тараса Шевченка та його творчість на сторінках одного сайту. Тут ви знайдете вірші та прозу, переглянете картини, ознайомитесь з біографією та творчим шляхом. Прочитаєте статті про поета, дізнаєтесь про цікаві і маловідомі факти з його життя, побачите рідкісні фото та зображення великого Кобзаря. Унікальний свого роду в інтернеті розділ сайту – музика та пісні на вірші Шевченка. Також є можливість переглянути художні та документальні фільми на тему Шевченка.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s