Навчальна тривога. Заняття з цивільного захисту

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

Бібліографічний покажчик «Цивільний захист»

План основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : Офіційний друк нормативних документів Міністерства. – 2017. – № 4. – С. 34-39. – ISSN 0130-8890

Про затвердження плану основних заходів цивільного  захисту Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : Офіційний друк нормативних документів Міністерства. – 2017. – № 4. – С. 33. – ISSN 0130-8890

Іванова  І.В.

“Безпека життєдіяльності”: навчально-контролюючі тексти: Навч. посібник : рекомендовано Мин.образования / І.В.ІВанова, В.М. Заплатинський, С.П. Гвоздій. – [б. м.] : “Самміт-Книга”, 2005. – 148 с. – Бібліогр. с. 118. (Шифр 614.8(075.8)/І-20-623231)

Екземпляри: усього:1 – ХР(1)

Гайченко, Віталій Андрійович.

Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 232 с. : табл. – Л-ра: с. 225-226  10 000 экз. (Шифр 614.8(075.8)/Г14 )

Екземпляри: усього:3 – (1), ХР(2)

Розкрито складну систему взаємозв’язку здоров’я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій та ін.

Кондратюк В.М.

Запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного  та природного характеру і підвищення стійкості функціонування об’єктів економіки: Методичні рекомендації   з  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  для викладачів та слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів, студентів  і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.: Навчально-методичний посібник / В. М. Кондратюк. – 4-е вид. – [б. м.] : Міністерство  України  з питань  надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області, 2010. – 65 с. (Шифр 355.58(072)/К64)

Екземпляри: усього:2 – ХР(2)

Кучма М. М.

Цивільна оборона (цивільний захист) : Навчальний посібник / М. М. Кучма. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Львів : “Магнолія плюс”, видавець СПД ФО “В. М. Піча”, 2005. – 360 с  320 прим. экз. (Шифр 355.58(075.8)/К 95)

Екземпляри: усього:10 – ХР(10)

Лапін, Віктор Миколайович.

Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Лапін ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львівський банківський інститут. – 5-е вид., стереотип. – Львів ; Київ : Знання, 2002. – 186 с. ; 20 см. – Бібліографія с. 183. (Шифр 614.8(075.8)/Л 24-269134)

Екземпляри: усього:1 – ХР(1)

Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посібник / [С. П. Сонько та ін.] ; за ред. С. П. Сонько ; М-во  освіти і науки України, Криворізький економ. ін-тут КНЕУ. – Л. : Магнолія – 2006, 2006. – 232 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Слов.: с. 196-211. – Дод.: с. 212-221. – Л-ра: с. 222-230  300 экз. (Шифр [355.58 351.862](075.8)/С62)

Екземпляри: усього:7 – ХР(7)

Узагальнено досвід викладання дисциплін “Цивільна оборона”, “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці” згідно вимог Болонського процесу.

Стеблюк, Микола Ілліч.

Цивільна оборона : Підручник / М. І. Стеблюк ; М-во освіти України. – Київ : Знання, 2006. – 487 с. ; 22 см  22 200 экз. (Шифр 355.58(075.8)/С 79)

Екземпляри: усього:98 – ХР(98)

Шаповаленко О.М.

Методичні рекомендації та формалізовані документи з планування заходів цивільного захисту суб’єктів господарювання:  Навчальний посібник : учебное пособие / П.П. Рогаль, В.Х. Хромих, О.М. Шаповаленко. – 3-є вид., доп. – [б. м.] : Міністерство  України  з питань  надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області, 2010. – 85 с. (Шифр 355.58(075)/М54)

Екземпляри: усього:1 – ХР(1)

 Шаповаленко, О. М.

Порядок организації і проведення евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Частина 3 (Формалізовані документи збірного евакуаційного пункту, проміжного пункту евакуації. приймального евакуаційного пункту): Навчальний посібник з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для викладачів та слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів, студентів і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. [Текст] / О.В. Павленко, О.М. Шаповаленко. – Дніпропетровськ : Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області, 2010. – 72 с. – 20.00 грн. . (Шифр 355.58(075)/Ш26)

Рекомендовано науково-методичною радою з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Дніпропетровської області

“Школа безпеки”. Гра-випробування для дітей і підлітків [Текст] : методические рекомендации / За ред. В.В. Бутківського. – Дніпропетровськ : Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської облдержадмімінстрації; Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації; Дніпропетровська обласна дитячо-молодіжна “Школа безпеки”, 2001. – 5.00 грн. (Шифр [355.58+614.18](075)/Ш 57)

Екземпляри: усього: :1- ХР(1)

             “Брейн-ринг” з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Інтелектуально-розважальна гра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2016. – N 12. – С. 18-20

               Проведення практичних заходів “Дня цивільного захисту” у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2017. – N 3. – С. 30-35

           Роль Міжнародної організації цивільної оборони та Міжнародна діяльність України в забезпеченні безпеки населення в надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2012 . – N 7. – С. 32-37

           Типова навчальна програма нормативної дисципліни “Цивільний захист” для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України” // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2012 . – N 1. – С. 2-3

         Яковець, Наталія.

Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ методичних знань підбиває підсумки / Наталія Яковець, Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2017. – N 3. – С. 22-23

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s